Baloise Insurance Gezin Select, beter bekend als de familiale verzekering, dekt alle schade die u en uw huisgenoten kunnen veroorzaken aan anderen

Gezin Select, beter gekend als de ‘familiale verzekering’, vergoedt de schade die u en uw huisgenoten veroorzaken aan anderen. En u weet hoe snel een ongeval gebeurd is. Bijvoorbeeld uw zoontje die tijdens een partijtje voetbal de ruit van de buurman aan diggelen schopt. De scherven zijn snel opgeveegd, maar wie betaalt de kosten?

 

Sterke punten

  • Wereldwijde bescherming voor u, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren.
  • Voor nog geen 7 euro per maand is uw gezin verzekerd.
  • Lage premie, hoge verzekerde bedragen, ruime waarborgen.

Wie is verzekerd?

  • Uzelf en alle gezinsleden die bij u inwonen
  • Uw huispersoneel, gezinshelpers en kinderoppas
  • Minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren of op wie u tijdelijk past
  • Ongehuwde kinderen die door u worden onderhouden, ook al wonen ze niet bij u in
  • Personen die tijdelijk bij u te gast zijn n.a.v. vakanties, familiefeesten, …
  • Uw huisdieren en rijpaarden

Wat is verzekerd?

De financiële gevolgen van schade die u en uw gezin toebrengen aan anderen tijdens privéactiviteiten. U moet dan het slachtoffer vergoeden voor de schade die deze persoon door uw toedoen heeft geleden. De wet bepaalt dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding. Bovendien bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen daden, maar ook voor die van uw kinderen, uw dieren, uw roerende en onroerende goederen.

Wereldwijd

Gezin Select biedt u niet enkel bescherming in België, maar ook in de rest van de wereld. Als u bijvoorbeeld onopzettelijk schade toebrengt aan uw vakantieverblijf, dan is ook dat verzekerd.

Optie Rechtsbijstand

U kunt uw familiale verzekering uitbreiden. Met een waarborg Rechtsbijstand krijgt u juridische bijstand voor de verdediging van uw belangen. Bijvoorbeeld als u of een van uw gezinsleden wordt aangereden op het voetpad en de chauffeur zijn verantwoordelijkheid betwist.