Waar de regelingsbasis van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheidzich beperkt tot de dekking voor uw niet-contractuele aansprakelijkheid gaat de waarborg beroepsaansprakelijkheid verder in die zin dat zij, met uitzondering van opzettelijke daad, waarborg verleent voor contractuele en beroepsfouten. Ook de financiële gevolgen van zware fouten of repetitieve lichte fouten zijn in de dekking opgenomen.
Vaak wordt de polis ‘beroepsaansprakelijkheid’ geassocieerd met intellectuele beroepen, waarbij deze voor sommige beroepen zelfs verplicht is.

Denken we hierbij aan polissen beroepsaansprakelijkheid voor vrije beroepen als (para-) medici (kinesisten, tandartsen, verpleegkundige, vroedvrouw, …), architecten, notarissen,  verzekeringsmakelaars, …

Algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • BA-uitbating: dekt de aansprakelijkheden van de onderneming tijdens de uitbating van de onderneming
  • BA-na levering: dekt de schade die veroorzaakt wordt na levering door de verwerkte producten of door de onderneming uitgevoerde prestaties