Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen, gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,… Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan dient ze het slachtoffer immers te vergoeden.

De BA-uitbating beschermt het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Deze verzekering dekt zowel de onderneming, het personeel, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiaires, de bestuurders, de vennoten, de vrijwilligers, de gebouwen als de producten of diensten ervan.