Elektronische installaties worden steeds belangrijker voor de goede werking van een onderneming.

Onder elektronische installaties verstaan we elke vorm van zwakstroominstallaties zoals PC’s, copiers, PLC- en andere computergestuurde apparaten, telefooncentrales en dergelijke die steeds onmisbaarder worden in een modern bedrijf.

Alle risico’s houdt in principe in dat elke accidentele schade valt onder de toepassing van de waarborg, met uitzondering van deze die uitgesloten wordt.
Dus wanneer een paperclip in een gesofistikeerde copier vastgeraakt en de nodige schade aanricht mag u rekenen op de tussenkomst van het contract.